Matka Boza Milosierdzia Opactwo pion 1280

Cześć oddajemy Ci, Matko Chrystusowa, Nasza Pani. Jak Ojcowie nasi, tak i my gromadzimy się przed Twoim łaskawym Obliczem. Z wysokości ołtarza patrzą na nas Twoje Matczyne Oczy.

Pozwól i nam, Matko, podnieść ufne spojrzenie ku Tobie. Pozwól na to szczególnie tym, którym ciężko na sercu, ludziom spracowanym, zmęczonym, chorym, słabym. Swoim możnym Orędownictwem przeprowadź do Serca Bożego braci naszych, którzy zboczyli z drogi wiary i przykazań, a uproś wszystkim łaskę, by żyli jak dzieci Boże.

Wstawiaj się za nami, osłaniaj naszą młodzież i dzieci, bądź Panią naszych ognisk rodzinnych, otaczaj opieką wszystkie miejsca pracy, czuwaj nad naszymi drogami, wyjednaj nam moc wiary, bezpieczeństwo, pomyślność w poczynaniach, radość, nadzieję i pokój.

Strzeż nas wszystkich: naszych biskupów, kapłanów i cały lud wierny. Uproś błogosławieństwo naszej Ojczyźnie. Niech Twoja dobroć i Twoje miłosierne pośrednictwo skierują myśli i czyny nasze do Jezusa, Syna Twego a naszego Odkupiciela, abyśmy, tak jak Ty, wszystko czynili dla Niego. Amen.

Oryginalny wizerunek Matki Bożej w Ostrej Bramie zdobi srebrny półksiężyc z wygrawerowanym napisem podziękowania za wysłuchanie próśb, złożony jako wotum w 1849 r. W naszym Kościele Matce Bożej ofiarował taki półksiężyc w 2010 roku Kazimierz K. Jest to znak wdzięczności Bogu za życie i zdrowie. Obok ołtarza jesz szereg wot, złożonych Matce Bożej za wysłuchane modlitwy.

W każdą środę wieczorem włączamy przekazane intencje w nabożeństwo nowenny do Matki Bożej Miłosierdzia
17.30 –  nowenna w kościele a następnie Msza Święta

Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia

Na początku:

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza, Twoje miłosierne oczy na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

Na dużych paciorkach:

Maryjo, Matko łaski i Matko Miłosierdzia, broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci (1 raz).

Na małych paciorkach:

Maryjo, Matko Miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego (10 razy).

Na zakończenie:

Najmiłosierniejsza Matko, otwierasz przed nami, , szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęcone tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegły czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowały dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosiły obraz serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen.

Intencje złozone w ostatnim okresie:
2024-04-16
Ciocia
Matko Miłosierdzia, błagam o zdrowie dla małej Julci żeby zaczęła chodzić i rosnąć, żeby się normalnie rozwijała i rosła, Maryjo wysłuchaj mojej prośby.
2024-04-16
Córka
O wieczny odpoczynek i spokój duszy dla moich rodziców Janiny i Albina
2024-04-16
Mama
Matko Najukochańsza dziękuję za wszystko co otrzymałam od Ciebie, błagam o uzdrowienie mojego syna, zdrowie dla mojej córki i rodziny. Błagam Cię, żeby moje dzieci skończyły studia, błagam za moim synem, żeby zdał egzaminy i zaliczył ten rok. Matko Najukochańsza, pomóż żeby moje dzieci uwierzyły w siebie że są wartościowymi ludźmi, błagam o zgodę i miłość w rodzinie, żeby mój mąż znalazł pracę, o wszelkie potrzebne łaski. Maryjo, Ty wiesz co nas gnębi, ulituj się, uzdrów, pociesz, zabierz to co złe. Maryjo, nie opuszczaj nas, Jezu Ufam Tobie.
2024-04-16
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Łukasza, Urszuli, Katarzyny, Wiesława, Anny, Magdaleny, Marty, Bogdana i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2024-04-14
Z prośbą o rozwiązanie problemów w pracy
2024-04-10
Renata
Maryjo, Matko Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie duszy i ciała dla mnie i dla mamy i o zdrowie dla męża z okazji 62 urodzin . O zdrowie i pomyślność dla syna i o mocną wiarę dla nas. Maryjo, dziękuje za Twoją opiekę.
2024-04-09
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wszystko co otrzymałam od Ciebie, błagam o dalszą opiekę i błogosławieństwo, błagam i zdrowie dla mojej rodziny szczególnie dla moich dzieci, błagam o uzdrowienie syna. Matko Miłosierdzia, błagam dopomóż mojemu synowi, żeby zdał wszystkie egzaminy i zaliczył ten semestr i rok, o wszelkie potrzebne łaski dla dzieci i mojej rodziny, błagam nie opuszczaj nas w potrzebie, wysłuchaj mojego błagania, okaż swoje miłosierdzie.
2024-04-09
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Łukasza, Urszuli, Katarzyny, Wiesława, Anny, Magdaleny, Marty, Bogdana i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2024-04-03
Renata
Matko Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie dla mojej mamy i dla mnie, o zdrowie dla męża i o znalezienie sensu zżycia i o wiarę dla Maksymiliana. Dziękuje za pociechę i wszystkie otrzymane już łaski. W Tobie Maryjo moja nadzieja.
2024-04-03
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o opiekę i zdrowie dla Adriana.
2024-04-03
Mama
Matko Miłosierdzia, dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski. Błagam o zdrowie dla mojej rodziny, szczególnie o uzdrowienie mojego syna, błagam dopomóż mu żeby skończył studia, mógł się uczyć i pracować, błagam dla moich dzieci, żeby były szczęśliwe i nie były samotne, o zgodę i miłość w rodzinie. Maryjo, wysłuchaj nas.
2024-04-02
Sławek
O pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw majątkowych
2024-04-02
Mama
O uzdrowienie córki od lęków i natręctw
2024-04-02
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Łukasza, Urszuli, Katarzyny, Wiesława, Anny, Magdaleny, Marty, Bogdana i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2024-03-27
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Łukasza, Joanny, Urszuli, Katarzyny, Wiesława, Anny, Magdaleny, Bogdana i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2024-03-26
Mama
Matko Miłosierdzia, błagam o zdrowie i uzdrowienie dla mojego syna, błagam przywróć mu chęć do życia, żeby chciał się uczyć, miał cel w życiu, żeby skończył studia i uwierzył że jest wartościowym człowiekiem. Maryjo, wysłuchaj mojego błagania.
2024-03-22
babcia
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski, proszę o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny, a szczególnie dla Jakuba i Miłosza z okazji urodzin, o wiarę i mądrość w dalszym ich życiu.
2024-03-20
Renata
Proszę o uzdrowienie dla mamy Elżbiety i dla mnie, o zdrowie dla Maksymiliana i Oskara. O mocną wiarę dla nas. O dobra podróż dla Marka. Matko Miłosierdzia, dziękuje za wszystkie otrzymane już łaski.
2024-03-20
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Łukasza, Joanny, Urszuli, Katarzyny, Wiesława, Anny, Magdaleny, Bogdana i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2024-03-19
Córka
O wieczny odpoczynek i spokój duszy dla moich rodziców Janiny i Albina.
2024-03-19
Mama
Matko Miłosierdzia, błagam o uzdrowienie mojego ukochanego syna, wysłuchaj mojego błagania, okaż swą łaskę i miłosierdzie; Ty wiesz jak jest mu ciężko, błagam Cię o zdrowie dla niego, żeby skończył studia, mógł pracować i normalnie żyć. Maryjo, nie opuszczaj nas.
2024-03-17
Mama E
Maryjo, Matko Miłosierdzia, zawierzam syna Huberta, abyś, jeśli taka wola Boża, pomogła mu zaprzyjaźnić się z kolegami i koleżankami z klasy, aby nie był samotny. Wyproś Maryjo, aby został uwolniony i uzdrowiony z zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, z fobii społecznej i szkolnej nieśmiałości, lęków i depresji. Proszę, ratuj go. Proszę Maryjo, aby stał się odważnym, otwartym, pogodnym, wesołym młodzieńcem, zaczął się dobrze uczyć i z chęcią chodzić do szkoły. Zawierzam siebie, męża, córkę, syna, wnuka, przyszłego zięcia, nasze życie, wszystkie sprawy, radości i smutki. Matko Miłosierdzia, proszę wstaw się za nami i pomóż uprosić potrzebne łaski.
2024-03-12
Teresa
Matko Boża Miłosierdzia, polecam Ci dzisiejszą solenizantkę Krystynę. Otocz ją i jej rodzinę swoją matczyną opieką. Twoja czcicielka.
2024-03-12
Mama
Matko Miłosierdzia, dziękuję Ci za wszystko co otrzymałam od Ciebie. Błagam o uzdrowienie mojego syna, błagam żeby skończył studia, znalazł pracę i mógł normalnie żyć i funkcjonować, o zdrowie dla mojej córki, wszelkie potrzebne łaski dla niej i dla mojej rodziny. Matko Boża Miłosierdzia, błagam żeby moje dzieci odnalazły sens życia i miały cel w życiu, miały dla kogo żyć. Matko Miłosierdzia, proszę o to aby mój mąż znalazł pracę, o uzdrowienie go z chorobliwej zazdrości, dla mnie o cierpliwość i umiejętność podejmowania słusznych decyzji, o zdrowie dla małej Julci, Maryjo, nie opuszczaj nas.
2024-03-12
Babcia
Matko Boża Miłosierdzia, polecamy Ci chorą pięcioletnią Julię, prosimy o łaskę zdrowia dla niej, otocz ją i jej rodziców Twoją przemożną opieką. Zatroskana babcia z rodziną.
2024-03-12
Czciciel
Maryjo, Matko Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie duszy i ciała dla mnie i dla mojej mamy, o zdrowie i siły dla mojego męża Oskara i o zdrowie dla syna. O mocną wiarę dla nas. Dziękuje, Matko Miłosierdzia, za już otrzymane liczne łaski. Matko Boża Miłosierdzia, błagam o zdrowie dla małej Julci, o zdrowie dla niej, żeby zaczęła chodzić i rosnąć. Maryjo, wysłuchaj mojej prośby. Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Łukasza, Joanny, Urszuli, Katarzyny, Wiesława, Anny, Magdaleny, Bogdana i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za pomoc, za wszystko co otrzymałam od Ciebie, błagam o zdrowie dla mojej rodziny, uzdrowienie syna. Matko Miłosierdzia, Ty wiesz co nas gnębi, wiesz z czym się zmagamy, okaż swoje miłosierdzie, proszę o pomoc w znalezieniu pracy dla męża, o uleczenie z nałogu alkoholowego i chorobliwej zazdrości, błagam o cierpliwość i umiejętność podejmowania słusznych decyzji, błagam bardzo, aby moje dzieci nie były samotne i znalazły miłość w życiu. Maryjo, nie opuszczaj nas. Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wyproszone łaski. Wypraszaj u Syna Swego łaskę wiary dla moich dzieci i powrót do Boga. O uzdrowienie córki z nerwicy lękowej. O potrzebne łaski dla Jana i jego rodziny. Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za wszystko co otrzymałam od Ciebie, błagam o uzdrowienie mojego syna, zdrowie dla mojej rodziny, zgodę i wszelkie potrzebne łaski, Ty wiesz o Miłosierna Matko czego nam potrzeba i z czym się zmagamy, Twojej Matczynej opiece zawierzam moją rodzinę, błagam nie pozwól nam zginąć. Maryjo, nie opuszczaj nas. Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Łukasza, Joanny, Urszuli, Katarzyny, Wiesława, Anny, Piotra, Bogdana i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2024-03-11
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski, proszę o nawrócenie córki, łaskę Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo na 24-te urodziny.
2024-03-11
Córka i wnuczka
Królowo Miłosierdzia, proszę o wieczny odpoczynek i łaskę oglądania Boga w Niebie dla Elżbiety, Henryka i Stanisławy w 5 rocznicę śmierci.
2024-03-11
Malgorzata
Matko Miłosierdzia, pragnę błagać Cię o potrzebne łaski z okazji 59 urodzin. Matko, proszę nie opuszczaj, prowadź przez życie, wspieraj i broń od złych ludzi. Proszę o łaskę zdrowia. Dziękuję za Twą obecność w mym życiu i Twą opiekę.
2024-03-11
Twoja czcicielka
Matko Miłosierdzia, pragnę błagać Cię o wstawiennictwo u Twojego Syna Jezusa Chrystusa o ulgę w cierpieniu po przebytej operacji i powrót do zdrowia dla Doroty. Matko, proszę nie opuszczaj Jej, wspieraj i obdarz potrzebnymi łaskami.
2024-03-10
Ilona Juzoń
Matko Boża Miłosierdzia, proszę Cię o wyjednanie łaski przebaczenia grzechów i zbawienia wiecznego dla zmarłej Heleny Juzoń.
2024-03-06
Renata
Maryjo, Matko Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie duszy i ciała dla mnie i dla mojej mamy, o zdrowie i siły dla mojego męża Oskara i o zdrowie dla syna. O mocną wiarę dla nas. Dziękuje, Matko Miłosierdzia, za już otrzymane liczne łaski.
2024-03-06
Ciocia
Matko Boża Miłosierdzia, błagam o zdrowie dla małej Julci, o zdrowie dla niej, żeby zaczęła chodzić i rosnąć. Maryjo, wysłuchaj mojej prośby.
2024-03-05
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Łukasza, Joanny, Urszuli, Katarzyny, Wiesława, Anny, Magdaleny, Bogdana i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2024-03-05
Matka
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za pomoc, za wszystko co otrzymałam od Ciebie, błagam o zdrowie dla mojej rodziny, uzdrowienie syna. Matko Miłosierdzia, Ty wiesz co nas gnębi, wiesz z czym się zmagamy, okaż swoje miłosierdzie, proszę o pomoc w znalezieniu pracy dla męża, o uleczenie z nałogu alkoholowego i chorobliwej zazdrości, błagam o cierpliwość i umiejętność podejmowania słusznych decyzji, błagam bardzo, aby moje dzieci nie były samotne i znalazły miłość w życiu. Maryjo, nie opuszczaj nas.
2024-03-04
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wyproszone łaski. Wypraszaj u Syna Swego łaskę wiary dla moich dzieci i powrót do Boga.
2024-03-04
Mama
O uzdrowienie córki z nerwicy lękowej.
2024-02-28
O potrzebne łaski dla Jana i jego rodziny.
2024-02-27
Mama
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za wszystko co otrzymałam od Ciebie, błagam o uzdrowienie mojego syna, zdrowie dla mojej rodziny, zgodę i wszelkie potrzebne łaski, Ty wiesz o Miłosierna Matko czego nam potrzeba i z czym się zmagamy, Twojej Matczynej opiece zawierzam moją rodzinę, błagam nie pozwól nam zginąć. Maryjo, nie opuszczaj nas.
2024-02-27
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Łukasza, Joanny, Urszuli, Katarzyny, Wiesława, Anny, Piotra, Bogdana i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2024-02-26
Mama E
Maryjo, Matko Miłosierdzia, zawierzam syna Huberta, abyś, jeśli taka wola Boża, pomogła mu zaprzyjaźnić się z kolegami i koleżankami z klasy, aby nie był samotny. Wyproś Maryjo, aby został uwolniony i uzdrowiony z zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, z fobii społecznej i szkolnej nieśmiałości, lęków i depresji. Proszę, ratuj go. Proszę Maryjo, aby stał się odważnym, otwartym, pogodnym, wesołym młodzieńcem, zaczął się dobrze uczyć i z chęcią chodzić do szkoły. Zawierzam siebie, męża, córkę, syna, wnuka, przyszłego zięcia, nasze życie, wszystkie sprawy, radości i smutki. Matko Miłosierdzia, proszę wstaw się za nami i pomóż uprosić potrzebne łaski.
2024-02-25
Marcin
Matko Miłosierdzia, proszę Cię zaopiekuj się moimi dziećmi: Franciszkiem, Janem, Marią i Tadeuszem, Tobie ich zawierzam, wiesz co dla nich jest najlepsze, Tobie ufam. Prosi Marcin.
2024-02-25
Patrycja
O łaskę uwolnienia od wszelkiego zła i nawrócenie dla Stanisława.
2024-02-21
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Łukasza, Joanny, Urszuli, Katarzyny, Wiesława, Anny, Piotra, Bogdana i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2024-02-20
Córka
Królowo Miłosierdzia pełna, prosimy o wieczny odpoczynek i spokój duszy dla Janiny i Albina, Czesławy i Władysława.
2024-02-20
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski, dziękuję za pomyślne zdanie egzaminów, za każdą chwilę mojego życia, błagam Cię nie opuszczaj nas w potrzebie, prowadź dobrą drogą i opiekuj się każdego dnia. Błagam o zdrowie dla mojej rodziny szczególnie dla moich dzieci, błagam żeby skończyły studia, dla mojego syna żeby uwierzył w siebie, dopomóż mu w pokonywaniu trudności, uzdrów z choroby. Matko Miłosierdzia, Ty wiesz co nas trapi, błagam nie pozwól zginąć, chroń od złego i błogosław każdego dnia. Jezu, ufam Tobie.
2024-02-20
Elżbieta
Matko Miłosierdzia, dziękuję za 50 lat małżeństwa Heleny i Antoniego i proszę o potrzebne łaski dla nich i zdrowie.
2024-02-16
Katarzyna
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie męża ze złych myśli i agresji oraz uwolnienia od nałogów.
2024-02-14
Renata
Matko Miłosierdzia, proszę gorąco o uzdrowienie skóry twarzy, z kalectwa i innych chorób i proszę o poprawę wzroku. Dziękuje za każdą łaskę. Amen
2024-02-14
Renata
Matko Miłosierdzia, proszę w intencji Barbary w 65 rocznice urodzin i za jej męża Adama i całej rodzinny, o wszelkie potrzebne łaski.
2024-02-14
Renata
Matko Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie dla mamy Elżbiety i dla mnie oraz o zdrowie dla męża i syna. O mocną wiarę dla nas.
2024-02-14
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za szczęśliwe pielgrzymowanie do Meksyku.
2024-02-13
Halina
Matko Boża Miłosierdzia, błagam o uzdrowienie Małgorzaty i Marzeny z ciężkiej choroby nowotworowej.
2024-02-13
Mama
Matko Miłosierdzia, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski, za Twoją opiekę i dobroć, błagam o uzdrowienie mojego syna z choroby, żeby mógł normalnie żyć i funkcjonować, o wszelkie potrzebne łaski dla mojej rodziny, zdrowie, zgodę. Błagam, żeby mój mąż wyszedł z nałogu alkoholowego, znalazł pracę i żył normalnie. Matko Miłosierdzia, Ty wiesz co nam potrzeba i co nas gnębi, pod Twoją Matczyną opiekę oddaję moją rodzinę. Matko Miłosierdzia, prowadź nas właściwą drogą, nie pozwól zginąć, opiekuj się i błogosław każdego dnia. Maryjo, nie opuszczaj nas, Jezu ufam Tobie.
2024-02-13
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Łukasza, Joanny, Urszuli, Katarzyny, Wiesława, Anny, Piotra, Bogdana i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2024-02-11
Mama E
Maryjo, Matko Miłosierdzia, zawierzam syna Huberta, abyś, jeśli taka wola Boża, pomogła mu zaprzyjaźnić się z kolegami i koleżankami z klasy, aby nie był samotny. Wyproś Maryjo, aby został uwolniony i uzdrowiony z zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, z fobii społecznej i szkolnej nieśmiałości, lęków i depresji. Proszę, ratuj go. Proszę Maryjo, aby stał się odważnym, otwartym, pogodnym, wesołym młodzieńcem, zaczął się dobrze uczyć i z chęcią chodzić do szkoły. Zawierzam siebie, męża, córkę, syna, wnuka, przyszłego zięcia, nasze życie, wszystkie sprawy, radości i smutki. Matko Miłosierdzia, proszę wstaw się za nami i pomóż uprosić potrzebne łaski.
2024-02-07
matka
Matko Miłosierdzia, pokornie proszę o psychiczny spokój w pracy mojego kochanego dziecka, sens wykonywanych poleceń i zadań. Dowartościowanie wiedzy i umiejętności, a nie zbywanie oraz kpiny z powodu w miarę młodego wieku. Aby ta praca przynosiła zadowolenie, a nie nieustanny stres i narastające zniechęcenie. Pamiętaj o niej, mniej Ją w swojej opiece.
2024-02-06
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski, za zdanie egzaminów przeze mnie, błagam o dalszą opiekę nad moją rodziną, o uzdrowienie z choroby mojego syna, zdrowie dla córki i mojej rodziny; błagam o szczęśliwe zdanie egzaminów dla moich dzieci, żeby skończyły studia i znalazły pracę, błagam o dobrego męża dla córki i dobrą żonę dla syna. Maryjo, nie opuszczaj nas, Ty wiesz co nas gnębi, ulecz, uratuj, pomóż. Jezu ufam Tobie.
2024-02-05
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Łukasza, Joanny, Urszuli, Katarzyny, Wiesława, Anny, Piotra, Bogdana i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2024-01-31
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Łukasza, Joanny, Urszuli, Katarzyny, Wiesława, Anny, Piotra i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel.
2024-01-30
Halina
Matko Miłosierdzia, błagam o uratowanie mojego małżeństwa, o zdrowie dla mojej rodziny, Matko ratuj, nie pozwól nam zginąć, błagam żeby mąż znalazł pracę i zaczął normalnie żyć i funkcjonować, dla mnie o zdrowie, cierpliwość i pomyślne zdanie egzaminów. Maryjo, Ty wiesz co nas gnębi błagam: wysłuchaj, uratuj, okaż swoją miłość i miłosierdzie. Jezu ufam Tobie.
2024-01-30
Mama
Matko Miłosierdzia, dziękuję za Twoją opiekę i miłość. Błagam Cię o uzdrowienie mojego syna z choroby, błagam o szczęśliwe i pomyślne zdanie egzaminów, błagam żeby zaliczył semestr, mógł się dalej uczyć, żeby uwierzył w siebie, błagam postaw na jego drodze mądrych i odpowiedzialnych ludzi, którzy mu pomogą, żeby nie był taki samotny, o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla mojej córki żeby była szczęśliwa. Jezu ufam Tobie.
2024-01-24
Elżbieta
Maryjo, Matko Miłosierdzia, dziękuję za Twoją opiekę i miłość. Proszę o łaskę uzdrowienia kręgosłupa, o dobre wyniki badań. Proszę o dar nieba dla zmarłych z rodziny śp. Tadeusza, Józefa, Zofię, Stanisława, Stanisławę, Mieczysława.
2024-01-23
Córka
O wieczny odpoczynek dla moich rodziców i teściów Janiny i Albina, Czesławy i Władysława
2024-01-23
Mama
Matko Miłosierdzia, dziękuję za wszystko co otrzymałam od Ciebie, błagam o uzdrowienie mojego ukochanego syna z choroby, błagam żeby zdał pomyślnie egzaminy i uwierzył w siebie, błagam o zdrowie i wszelką pomyślność dla mojej ukochanej córki, o błogosławieństwo dla mojej rodziny, zdrowie i potrzebne łaski. Matko Miłosierdzia, Ty wiesz co nas gnębi, wysłuchaj, ulecz, uratuj. Maryjo, nie opuszczaj nas, Jezu ufam Tobie.
2024-01-23
mama
Matko Miłosierdzia, dziękuję za wszelkie doznane od Ciebie dobra. Proszę nadal i nieustannie o uporządkowanie spraw naukowych przez syna, tak aby mógł otrzymać pracę i rozpocząć dorosłe życie. Spraw, aby Ci którzy tworzą jemu sztuczne bariery, zmienili swoje postępowanie.
2024-01-23
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Łukasza, Joanny, Urszuli, Katarzyny, Wiesława, Piotra i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel.
2024-01-23
Magda
Matko Miłosierdzia, proszę w intencji ciężko chorej mamy Czesławy, proszę o cud uzdrowienia z choroby. Jezu Ty się tym zajmij.... Bądź wola Twoja... Otaczaj ją Panie swoją opieką i dodawaj jej siły, wiary i nadziei. Oddal od niej ten ciągły ból...
2024-01-23
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie mojej córki z choroby psychicznej, depresji i wszelkich używek.
2024-01-22
Artur
Matko Miłosierdzia, prosimy o błogosławieństwo Boże, Twoja opiekę, zdrowie duszy i ciała dla Jadwigi Artura synka Anthonego-Michaela oraz dla naszego domu I naszej pracy Proszą Jadwiga i Artur. Matko Miłosierdzia, prosimy o laskę wyjścia z kłopotów finansowych i łaskę zapłacenia czynszu. Proszą Jadwiga i Artur Matko Miłosierdzia, proszę o łaskę uzdrowienia mojego palca I bólu serca oraz całych pleców. Prosi Artur. Królowo Miłosierdzia, prosimy o dodatkową prace u naszej managerki Pani Katarzyny. Proszą Jadwiga I Artur.
2024-01-21
Mama E
Maryjo, Matko Miłosierdzia, zawierzam syna Huberta, abyś, jeśli taka wola Boża, pomogła mu zaprzyjaźnić się z kolegami i koleżankami z klasy aby nie był samotny. Wyproś Maryjo, aby został uwolniony i uzdrowiony z zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, z fobii społecznej i szkolnej nieśmiałości, lęków i depresji. Proszę, ratuj go. Proszę Maryjo, aby stał się odważnym, otwartym, pogodnym, wesołym młodzieńcem, zaczął się dobrze uczyć i z chęcią chodzić do szkoły. Zawierzam Ci siebie, męża, córkę, syna, wnuka, przyszłego zięcia, nasze życie, wszystkie sprawy, radości i smutki. Matko Miłosierdzia, proszę wstaw się za nami i pomóż uprosić potrzebne łaski.
2024-01-16
Mama
Matko Miłosierdzia, dziękuję za wszystko co otrzymałam od Ciebie, błagam o uzdrowienie mojego syna, proszę dopomóż mu żeby szczęśliwie zdał egzamin i zaliczył semestr i żeby uwierzył w siebie, o zdrowie dla mojej córki i rodziny, żeby mój mąż znalazł pracę i zaczął normalnie żyć, o uzdrowienie relacji rodzinnych i pokój w rodzinie i ma świecie, o zdrowie dla Małgosi, Jezu ufam Tobie.
2024-01-16
Córka
Królowo Miłosierdzia, proszę o wieczny odpoczynek i spokój duszy dla moich rodziców Janiny i Albina.
2024-01-16
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość i wyproszone łaski. Wypraszaj światło Ducha Św. w czasie sesji egzaminacyjnej dla Patrycji.
2024-01-16
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za wszelką pomoc. Bardzo proszę o opiekę w czasie pielgrzymki do Meksyku dla całej grupy i błogosławione owoce tego czasu.
2024-01-15
Renata
Królowo Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie z arytmii dla mojej mamy, o uzdrowienie skory twarzy i z kalectwa dla mnie i o zdrowie duszy i ciała dla moich Bliskich. Bóg zapłać
2024-01-11
Artur
Matko Miłosierdzia, prosimy o błogosławieństwo Boże, Twoją opiekę, zdrowie duszy I ciała dla Jadwigi, Artura, synka Anthonego-Michaela oraz dla naszego domu I naszej pracy, a dla dusz w czyśćcu cierpiących prosimy o miłosierdzie Boże I łaskę życia wiecznego w niebie. Proszą Jadwiga I Artur.
2024-01-10
Renata
Matko Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie dla mnie, zdrowie dla męża i syna oraz dla mamy o uwolnienie od arytmii, puchnięcia nóg i bólów. Dziękuje, Maryjo, za wszystkie już otrzymane łaski.
2024-01-10
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Łukasza, Joanny, Urszuli, Katarzyny, Wiesława, Piotra i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel.
2024-01-09
Matka
Matko Miłosierdzia, błagam o zdrowie dla moich dzieci i mojej rodziny, o uzdrowienie mojego męża z z chorobliwej zazdrości i nałogu alkoholowego, dopomóż, żeby znalazł pracę i zaczął normalnie żyć, Jezu ufam Tobie.
2024-01-09
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, błagam Cię o uzdrowienie mojego syna, błagam daj mu siłę i wytrwałość w pokonywaniu codziennych trudności i obowiązków, błagam Cię o to aby skończył studia, mógł pracować i normalnie żyć, błagam nie opuszczaj go w potrzebie, ulecz, uzdrów, uratuj nie pozwól zginąć, okaż swoje miłosierdzie, wysłuchaj błagania. Maryjo, nie opuszczaj nas, Jezu ufam Tobie.
2024-01-07
Czcicielka
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie mojej córki z depresji, o potrzebne łaski i siły do życia, o dobrych i mądrych przyjaciół dla niej. O zaakceptowanie naszego życia.
2024-01-06
Ania
Proszę o uzdrowienie syna Przemka z choroby psychicznej.
2024-01-02
Renata
Królowo Miłosierdzia, uproś uzdrowienie duszy i ciała dla mnie oraz zdrowie dla mojej Rodziny i Bliskich, ochronę przed złem i mocną wiare. Dziękuję za wszystkie łaski otrzymane za Twoim wstawiennictwem.
2024-01-02
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wszystko, co otrzymałam. Wypraszaj uzdrowienie mojego syna, zdrowie dla córki i dla mojej rodziny. Matko Najukochańsza, dopomóż, żeby w naszej rodzinie zapanowała miłość, zgoda, pokój i wzajemny szacunek. Błagam, ratuj nas, nie pozwól zginąć. Jezu Ufam Tobie
2024-01-01
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Łukasza, Joanny, Urszuli, Katarzyny, Wiesława, Piotra i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel.
2023-12-29
Marcin Szarek
Matko Miłosierdzia proszę o modlitwę za małżeństwo Bronisława i Niny, które jest w kryzysie. Wypraszaj Boże miłosierdzie i światło Ducha Świętego dla małżonków.
2023-12-28
Sylvia Lara
Królowo Miłosierdzia, wypraszaj wypełnienie się woli Bożej wobec Sylvi i Pawła.
2023-12-27
Mama E
Maryjo, Matko Miłosierdzia, zawierzam syna Huberta, abyś, jeśli taka wola Boża, pomogła mu zaprzyjaźnić się z kolegami i koleżankami z klasy aby nie był samotny. Wyproś Maryjo, aby został uwolniony i uzdrowiony z zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, z fobii społecznej i szkolnej nieśmiałości, lęków i depresji. Proszę, ratuj go. Proszę Maryjo, aby stał się odważnym, otwartym, pogodnym, wesołym młodzieńcem, zaczął się dobrze uczyć i z chęcią chodzić do szkoły. Zawierzam Ci siebie, męża, córkę, syna, wnuka, przyszłego zięcia, nasze życie, wszystkie sprawy, radości i smutki. Matko Miłosierdzia, proszę wstaw się za nami i pomóż uprosić potrzebne łaski.
2023-12-27
Renata
Matko Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie skóry twarzy i z innych chorób dla mnie, o zdrowie dla męża i syna i o stabilizacje ciśnienia i arytmii serca dla mojej Mamy. Dziękuje, Ci Maryjo!
2023-12-27
Edyta
Proszę o łaskę spokoju w domu, miłość I pogodzenie się, o dar mądrości dla syna i Natalii.
2023-12-27
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Łukasza, Joanny, Urszuli, Katarzyny, Wiesława, Piotra i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2023-12-27
Córka
Matko Boża Miłosierdzia, proszę Cię z całego serca o łaskę odnalezienia mojego powołania, o znalezienie pracy zgodne z moimi talentami, pracy która da mi poczucie spełnienia i zadowolenia. Matko, która znasz moje serce dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski. Proszę uzdrów moje życie.
2023-12-26
Mama
Matko Miłosierdzia, dziękuję za wszystko co otrzymałam, błagam o zdrowie dla mojej rodziny, uzdrowienie mojego syna, błogosławieństwo i opiekę każdego dnia. Błagam, aby w naszej rodzinie zapanowała miłość i zgoda, Maryjo, nie opuszczaj nas, ratuj w potrzebie, nie pozwól zginąć, Jezu Ufam Tobie.
2023-12-20
Małgorzata
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za pomyślną operację mojej mamy Aliny i proszę o szybki powrót do zdrowia i Boże błogosławieństwo dla niej. Proszę także o łaskę uzdrowienia Jolanty z choroby nowotworowej.
2023-12-20
Renata
Matko Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie duszy i ciała dla mnie i o zdrowie dla Mamy. O zdrowie dla męża i syna i o dobre i radosne Święta dla nas.
2023-12-19
Mama
Maryjo, Matko Miłosierdzia, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski, błagam o uzdrowienie mojego syna, zdrowie dla mojej córki, dla mnie i męża, o wszelkie potrzebne łaski. Maryjo, Ty wiesz co nas gnębi, błagam, żeby moje ukochane dzieci skończyły studia, mogły pracować, żeby były szczęśliwe, błagam Cię dopomóż żeby mój mąż znalazł pracę i żył normalnie. Maryjo, nie opuszczaj nas, wysłuchaj mojego błagania. Jezu, ufam Tobie.
2023-12-19
Matka
Matko Boża Miłosierdzia, błagam o uzdrowienie duszy i ciała dla mojej rodziny, o uzdrowienie męża z depresji i uzależnienia alkoholowego, Maryjo, błagam pomóż nam, uratuj moją rodzinę.
2023-12-15
Renata
Proszę o uzdrowienie skory twarzy, o uzdrowienie z kalectwa i innych chorób dla mnie i o zdrowie dla mojej Rodziny oraz ochronę przed złem i mocna wiarę. Bóg zapłać!
2023-12-15
Joanna
O cud odzyskania wzroku dla Martyny i uleczenia z wielu chorób przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia
2023-12-13
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Łukasza, Joanny, Urszuli, Katarzyny, Wiesława, Piotra i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Prosi Twój czciciel.
2023-12-13
Renara
Maryjo, Matko Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie duszy i ciała i o zdrowie dla całej Rodziny. Dziękuje za wszystkie łaski.
2023-12-12
Małgorzata
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o Boże błogosławieństwo i łaskę uzdrowienia kręgosłupa mojej mamy Aliny oraz pomyślną operację dla niej. Dziękuję Ci za wszelkie otrzymane łaski.
2023-12-12
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za wszystko co otrzymałam od Ciebie, błagam o zdrowie dla mojej rodziny, o dobrą przyszłość dla moich ukochanych dzieci, o umiejętność podejmowania słusznych decyzji. Maryjo nie opuszczaj nas, Panie wysłuchaj mojego błagania, nie opuszczaj w potrzebie.
2023-12-12
Żona
Matko Boża Miłosierdzia, błagam o zdrowie dla mojego męża, żeby nie wpadł znowu w nałóg alkoholowy, żeby znalazł pracę. Maryjo, nie opuszczaj nas.
2023-12-12
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za a otrzymane łaski, błagam o uzdrowienie mojego syna z choroby, błagam żeby skończył studia, mógł pracować, normalnie żyć i żeby nie był taki samotny. Jezu, ufam Tobie.
2023-12-12
Wioleta Zdanowicz
Pokornie proszę o uzdrowienie duchowe i fizyczne mojej córki Marii Magdaleny. Bóg zapłać
2023-12-06
Ewa
Matko Bożego Miłosierdzia, uproś dla mnie łaskę uzdrowienia z Covida i jego wszelkich powikłań. Proszę, abym jak najszybciej wyzdrowiała i mogła wrócić do pracy. Wstawiaj się za mną.
2023-12-06
Małgorzata
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o Boże błogosławieństwo i łaskę uzdrowienia kręgosłupa mojej mamy Aliny oraz szczęśliwą operację dla niej.
2023-12-06
Renata
Matko Miłosierdzia, wypraszaj uzdrowienie z chorób duszy i ciała dla mnie i o zdrowie dla mojej Rodziny. Chroń nas przed złem i daj mocna wiarę. Wyproś poprawę wyników dla Marka. Amen
2023-12-06
Elżbieta
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją opiekę i otrzymane łaski. Wyproś szczęśliwy poród dla Karoliny , znalezienie dla niej lekarza, który pomoże jej i dziecku, o zdrowie dla nich. Proszę też o potrzebne łaski dla Justyny i Bartłomieja oraz ich dziecka, dziękując za dar chrztu. Znajdź Maryjo dobrą pracę dla Katarzyny. Wypraszaj uzdrowienie Marii i Małgorzaty z nowotworu, Szymona i Karola z alergii, Sylwii z cukrzycy oraz mojej stopy. Bardzo Ci dziękuję.
2023-12-05
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, błagam Cię o wyproszenie uzdrowienia mojego syna z choroby psychicznej, o wszelkie potrzebne łaski, opiekę i błogosławieństwo, prowadź go codziennie właściwą drogą, wspieraj, daj siłę do pokonywania trudności, żeby mógł normalnie żyć i pracować, żeby nie był taki samotny. Proszę mojej córki o uproszenie zdrowia, błogosławieństwa i opiekę każdego dnia. Wypraszaj zdrowie dla mnie i mojego męża, Jezu Ufam Tobie, Maryjo wysłuchaj mojego błagania.
2023-12-04
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Łukasza, Joanny, Urszuli, Katarzyny, Piotra i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Prosi Twój czciciel.
2023-12-03
Patrycja
O opiekę, potrzebne łaski, błogosławieństwo oraz wyproszenie darów Ducha Świętego ks. Tytusa.
2023-11-29
Dorota
Matko Miłosierdzia, dziękuję, że zawsze jesteś przy mnie, za wyproszone łaski. Wypraszaj u Syna Swego o łaskę wiary dla moich dzieci, o zatrzymanie się wady wzroku dla córki i rozwiązanie problemów dla syna.
2023-11-29
Anna
Matko Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość. Wypraszaj zdrowie psychiczne dla Doroty, bądź zawsze przy niej.
2023-11-29
Anna
Matko Miłosierdzia, dziękuję za wszelkie wyproszone łaski. Wypraszaj u Syna Swego światło Ducha Św. , spokój w czasie zdawania egzaminu dla Agnieszki.
2023-11-28
Matka
Matko Miłosierdzia, dziękuję za wszystko, błagam o zdrowie dla mojej rodziny, o potrzebne łaski, o zgodę i spokój w rodzinie, żebyśmy mogli normalnie żyć. Jezu ufam Tobie.
2023-11-28
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, wypraszaj u Swojego Syna łaskę uzdrowienia dla mojego ukochanego syna, błagam dopomóż mu zdać egzaminy i skończyć studia, dla mojej ukochanej córki błagam o zdrowie, szczęśliwe ukończenie studiów i potrzebne łaski. Maryjo nie opuszczaj nas.
2023-11-28
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o Boże błogosławieństwo i łaskę uzdrowienia kręgosłupa mojej mamy Aliny oraz szczęśliwą operację dla niej. Proszę Cię, Maryjo, opiekuj się moją mamą. Dziękuję za wszelkie otrzymane od Ciebie łaski.
2023-11-25
Kazimiera
Proszę o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej.
2023-11-22
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Łukasza, Joanny, Urszuli, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2023-11-21
Córka
Królowo Miłosierdzia, proszę w rocznicę śmierci za duszę śp Janiny i Albina o wieczny odpoczynek i spokój duszy.
2023-11-21
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wszystko co otrzymałam, błagam o uzdrowienie syna, zdrowie dla córki i dla nas, błagam o potrzebne łaski, opiekę, zgodę i błogosławieństwo każdego dnia. Błagam opiekuj się moimi dziećmi, chroń przed złem, błagam o zdrowie i żeby nie byli samotni. Maryjo, nie opuszczaj nas.
2023-11-20
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski. Wypraszaj u Syna Swego zdrowie psychiczne dla Doroty.
2023-11-20
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją dobroć i pomoc. Wypraszaj u Syna Swego łaskę wiary dla moich dzieci oraz dla córki zatrzymanie wady wzroku, a dla syna dobre rozwiązanie problemów Panu Bogu wiadomych.
2023-11-19
Ewa
Matko Miłosierdzia, proszę w intencji syna, aby zaprzyjaźnił się z kolegami i koleżankami z klasy i szkoły, proszę o bardzo dobre wyniki w nauce i uzdrowienie krzywego kręgosłupa i trądziku na twarzy. Maryjo, módl się za nami.
2023-11-15
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Łukasza, Joanny, Urszuli, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2023-11-14
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam o uzdrowienie mojego syna, zdrowie dla córki i dla nas. Błagam nie opuszczaj nas w potrzebie, prowadź dobrą drogą, wypraszaj potrzebne łaski u Twojego Syna, Maryjo, Matko Miłosierdzia, Twojej Matczynej opiece powierzam moje ukochane dzieci, dopomóż im żeby nie pobłądziły, skończyły studia i miały dla kogo żyć; błagam o zgodę w rodzinie i uzdrowienie męża z chorobliwej zazdrości, o siłę i cierpliwość dla mnie. Maryjo, nie opuszczaj nas.
2023-11-08
Renata
Maryjo, Matko Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie dla mojej mamy Elżbiety, Czcicielki Twojej z arytmii i innych chorób oraz kalectwa. Dziękuję, Maryjo, za wszystko. Amen
2023-11-08
Irena
Matko Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie z choroby, nawrócenie dla Jarosława i Mariana oraz o potrzebne dla nich łaski.
2023-11-06
Mama
Matko Miłosierdzia, prosimy o błogosławieństwo Boże dla mojej rodziny, zdrowie. Matko Miłosierdzia, dziękuję za wszystko co otrzymałam, błagam o opiekę nad moją rodziną, o zdrowie dla mojej córki, dobrą przyszłość dla niej, żeby nie była samotna. Matko, Ty wiesz co ją trapi i czego potrzebuje, okaż swoje miłosierdzie, wysłuchaj wołania. Maryjo nie opuszczaj nas.
2023-11-06
Matka
Matko Boża Miłosierdzia, w dniu urodzin mojego syna błagam o potrzebne łaski dla niego, błagam o uzdrowienie z choroby, przywrócić mu dawną radość i chęć do życia, dopomóż żeby odnalazł sens i cel w życiu. Maryjo, nie opuszczaj nas Jezu ufam Tobie
2023-11-06
mama
Matko Miłosierdzia, dziękuję za Twoją opiekę i znaki wsparcia. Proszę kolejny raz, wspomóż moje dzieciaki w egzaminach i poszukiwaniu mieszkania wśród ludzi z moralnymi zasadami.
2023-11-01
Renata
Matko Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie duszy i ciała, o zdrowie dla mojej Rodziny i pokój w sercu i na świecie. Dziękuje za Twoja pomoc przez ostatnie 6 tygodni. Bóg zapłać.
2023-10-31
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Łukasza, Joanny, Urszuli, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2023-10-31
Mama
Matko Miłosierdzia, proszę o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę dla mojego syna w dniu urodzin. Matko Boża Miłosierdzia, błagam o uzdrowienie mojego syna, Ty wiesz co mu jest, co go trapi i jaki jest samotny, proszę ulecz go, wspieraj prowadź dobrą drogą i opiekuj się każdego dnia. Maryjo. nie opuszczaj nas, Jezu Ufam Tobie.
2023-10-30
Patrycja
Matko Miłosierdzia, proszę o potrzebne łaski i błogosławieństwo dla Oli i jej rodziny.
2023-10-26
Łucja
Matko Miłosierdzia, uproś dla mnie, Rodziny mojej oraz ludzi Bogu znanych miłosierdzie Boże. Amen
2023-10-24
Dorota
Matko Miłosierdzia, dziękuje że jesteś. Wypraszaj u Syna Swego łaskę wiary i powrót moich dzieci do Boga.
2023-10-24
Anna
Matko Miłosierdzia, dziękuję za wyproszone łaski, za Twoją miłość. Wypraszaj u Syna Swego o spokój, radość życia i rozwiązanie trudnych spraw po ludzku nie możliwych dla Doroty.
2023-10-24
Renata
Matko Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie duszy i ciała i o zdrowie dla całej Rodziny. Dziękuje za wszystkie otrzymane łaski.
2023-10-24
Żona
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wszystko co otrzymałam, błagam o zdrowie dla mojej rodziny, o uzdrowienie męża z chorobliwej zazdrości, o cierpliwość dla mnie i umiejętność podejmowania słusznych decyzji, Jezu, ufam Tobie.
2023-10-24
Matka
Matko Miłosierdzia, dziękuję Ci za każdą chwilę mojego życia, dziękuję za wszelką okazaną pomoc. Błagam o zdrowie dla mojej córki, o opiekę nad nią. Prowadź ją właściwą drogą, błogosław każdego dnia i wspieraj. Maryjo, Ty wiesz co ją gnębi, dopomóż żeby nie była samotna, żeby miała rodzinę i miała dla kogo żyć. Maryjo nie opuszczaj nas, Jezu, ufam Tobie.
2023-10-24
Matka
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski, błagam o uzdrowienie i zdrowie dla mojego syna, wysłuchaj mojej prośby, dopomóż mu skończyć studia, żeby mógł pracować, normalnie żyć i żeby był samodzielny. Błagam, żeby nie był taki samotny, żeby spotkał dziewczynę która go pokocha, żeby miał dla kogo żyć i odnalazł sens życia. Błagam, Matko, prowadź go dobrą drogą i błogosław każdego dnia, Maryjo nie opuszczaj nas.
2023-10-24
Mama
Matko Miłosierdzia, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i proszę o nawrócenia syna, uwolnienie z poranień z dzieciństwa i powrót do rodziny.
2023-10-24
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Piotra, Łukasza, Joanny, Urszuli, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2023-10-18
Otylia
Matko Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie z wady serca dla Elżbiety, z wady wzroku dla Justyny, o zdrowie oczu dla Elżbiety i całej rodziny, uzdrowienie z chorób laryngologicznych, w intencji Anny, Artura, Ireny, za służbę zdrowia, o łaskę ślubu dla Joanny i Kamila, za dusze zmarłych: Jadwigi, Stanisława, Zbigniewa, Karola, w intencji Łukasza.
2023-10-18
Renata
Matko Miłosierdzia, uproś dla mnie uzdrowienie duszy i ciała i zdrowie dla moich Bliskich. Daj nam mocną wiarę. Dziękuję za wszystkie już otrzymane łaski. Amen
2023-10-18
Córka
Królowo Miłosierdzia, proszę o wieczny odpoczynek dla moich rodziców i teściów.
2023-10-18
Mama
Matko Miłosierdzia, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski, błagam o zdrowie dla mojej rodziny, o uzdrowienie mojego syna, dopomóż, żeby skończył studia mógł pracować, założyć rodzinę i normalnie żyć, błagam o opiekę nad moimi dziećmi, prowadź ich właściwą drogą i błogosław każdego dnia. Maryjo, Ty wiesz co nas dręczy i niepokoi, proszę o zdrowie dla Małgorzaty. Jezu, ufam Tobie.
2023-10-17
Dorota
Matko Miłosierdzia, dziękuję za wszystko. Wypraszaj u Syna Swego łaskę wiary i powrót do Boga moich dzieci.
2023-10-17
Anna
Matko Miłosierdzia, dziękuję za wyproszone łaski i za Twoją miłość. Wyproś u Syna Swego pokój serca i rozwiązanie trudnych spraw dla Doroty.
2023-10-17
Mama Ewa
Maryjo, Matko Miłosierdzia, zawierzam syna Huberta, abyś jeśli taka wola Boża pomogła mu zaprzyjaźnić się z kolegami i koleżankami z klasy aby nie był samotny. Wyproś Maryjo, aby został uwolniony i uzdrowiony z zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, z fobii społecznej i szkolnej nieśmiałości, lęków, fobii i depresji. Proszę ratuj go. Proszę Maryjo, aby stał się odważnym otwartym pogodnym wesołym młodzieńcem. I zaczął się dobrze uczyć i z chęcią chodzić do szkoły. Zawierzam Ci siebie, męża, córkę, syna, wnuka, przyszłego zięcia, nasze życie wszystkie sprawy radości i smutki. Matko Miłosierdzia, proszę wstaw się za nami i pomóż uprosić potrzebne łaski.
2023-10-15
Jan
Matko Boża Miłosierdzia, wypraszaj u Pana Jezusa Chrystusa dla rodzin: Jana, Ireny, Piotra, Olka, Kazimierza i Teresy przebaczenie grzechów, uzdrowienie z chorób, ochronę przed wrogami duszy i ciała, dary Ducha Świętego I obfite błogosławieństwo na każdy dzień. Amen
2023-10-14
Renata
Matko Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie skóry twarzy i z innych chorób, oraz o zdrowie dla mojej mamy, męża i syna i o mocna wiarę dla mojej rodziny. Amen
2023-10-14
Ciocia
Maryjo, Matko Miłosierdzia, miej w opiece Karinę, pomagaj by lepiej szła jej nauka matematyki, spraw by czuła się kochana i miała mniej stresów.
2023-10-11
Otylia
Matko Miłosierdzia, prosimy o łaskę nawrócenia, zdrowie, miłość, dobrą godziwą prace dla Elżbiety i rodziny.
2023-10-11
Otylia
Matko Miłosierdzia, proszę w intencji Agnieszki, Justyny i Waldemara, o miłość dla ks. Marka, ks. Witolda, ks. Kamila, o zdrowie psychiczne dla Elżbiety i całej rodziny, w intencji Pauliny o łaskę nawrócenia, za dusze zmarłego Stanisława, Mariusza, Edwarda, o. Maksymiliana, Jadwigi, w intencji Krystiana o prowadzenie i opiekę, jeśli wyjazd, który planuje nie jest czymś dobrym o orędownictwo w tej sprawie.
2023-10-11
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Piotra, Łukasza, Joanny, Urszuli, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel.
2023-10-11
Renata
Matko Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie skóry twarzy i z innych chorób duszy i ciała, o zdrowie dla syna i dobrą podróż, o siły i zdrowie dla męża i o zdrowie dla mamy. Dziękuje Maryjo za liczne Twoje łaski.
2023-10-11
Anna
Matko Miłosierdzia, błagam ratuj nas.
2023-10-11
mama Anna
Matko Boska Miłosierdzia, błagam o pomoc dla córek Aleksandry i Anny. O pokonanie wszystkiego co złe i Twoją opiekę .Zawierzam Ci ich zdrowie, teraźniejszość i przyszłość. Proszę ratuj je. Ja już nie wiem co robić aby im pomóc, jestem bezradna, próbuję ale to nie pomaga. Popełniałam i popełniam mnóstwo błędów, nie umiałam po prostu kochać i służyć pomocą. Proszę Matko napraw moje błędy. Otul je Swym płaszczem opieki. Proszę żeby zaczęły szczęśliwie nowy etap życia. Proszę o pokonanie trudności, nieśmiałości , lęków. O poznanie na studiach wartościowych ludzi, koleżanek, kolegów, aby nie były tak samotne. Aby pozbyły się kompleksów i zahamowań. Proszę o to aby wypełniła się wola Pana Boga w ich życiu i jeśli chodzi o studia. O rozeznanie i pomoc czy to jest właściwa droga. Bo ja nic już nie mogę, ani mąż, ani córki. Wszystko jest coraz gorzej i nie wiemy nawet co doradzić. Nie rozumiem, tak jakby zło nie pozwalało normalnie żyć. Błagam Matko Miłosierdzia , uproś Miłosierdzie u Swojego Syna. Ratuj córki, proszę i ratuj naszą rodzinę.
2023-10-11
mama Anna
Matko Boska Miłosierdzia błagam o Twoją pomoc dla córek Anny i Aleksandry. Proszę o uwolnienie ich od działania złych duchów i demonów oraz wpływu złych ludzi. O uwolnienie od bezsilności, niemocy, lęków, fobii, załamania i braku wiary we własne możliwości. O odwagę, śmiałość i nadzieję. O leczenie jeśli taka jest potrzeba i zgodę na nie. O uleczenie zranień, uleczenie serca, uleczenie ciała, psychiki i duszy. O pokonanie trudności i bezradności i rozpoczęcie normalnego, nowego etapu życia na studiach.. O potrzebne łaski bo już nie wiem o co mam prosić i co jest wolą Pana Boga. Proszę o ratunek. Matko Miłosierdzia uproś miłosierdzie u Swojego Syna, błagam.
2023-10-10
Dorota
Matko Miłosierdzia, dziękuję za wyproszone łaski. Wypraszaj u Syna Swego łaskę wiary i powrót do Boga moich dzieci.
2023-10-10
Anna
Matko Miłosierdzia, dziękuję za wyproszone łaski. Bardzo proszę wypraszaj u Syna Swego o pokój serca i rozwiązanie trudnych spraw dla Doroty.
2023-10-10
Matka
Matko Miłosierdzia, dziękuję za wszystko co otrzymałam, błagam Cię wyproś u Twojego Syna łaskę uzdrowienia dla mojego syna i zdrowie dla mojej rodziny; proszę także o zdrowie dla Julci, Meli, Nikoli, Dorotki dzieci moich siostrzenic, o zdrowie dla Małgorzaty, zgodę i spokój w rodzinie, Jezu Ufam Tobie.
2023-10-09
Mama
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za wszystkie otrzymane łaski, błagam o zdrowie dla mojej rodziny, szczególnie dla syna o uzdrowienie z choroby, Ty wiesz co nas trapi i czego potrzebujemy. O Matko Ty wiesz co trapi mojego syna, wiesz czego pragnie i czego potrzebuje, błagam otocz go swoją matczyną opiekę i miłością, wypraszaj u Swojego Syna potrzebne łaski dla mojej rodziny szczególnie dla dzieci, żeby na swojej drodze trafiały na mądrych ludzi, żeby mieli cel swoim życiu i nie byli samotni, Maryjo wysłuchaj mojego błagania, ulecz, wspomóż, wysłuchaj Jezu Ufam Tobie
2023-10-04
mamunia
Mateńko, dziękuję za wszystko czego doświadczyła moja rodzina od Ciebie i Twojego Syna. Proszę nadal o znalezienie poczciwej pracy dla córki i syna. Wypraszaj Dar Ducha świętego przy egzaminach i zrozumienia przez zatwardziałe osoby. Zdrowia i pomyślności dla wszystkich tych którzy pomogli mojej rodzinie we wszystkich trudnych sytuacjach w życiu. Otaczaj ich i nas swoją bezgraniczną opieką.
2023-10-04
Otylia
W intencji Justyny i Waldemara, o łaskę małżeństwa, szczęśliwego zżycia rodzinnego, potrzebne łaski dla nich i ich rodzin. Módl się w intencji Ireny, Teresy, Kamila, Miłosza, o uzdrowienie z nowotworu dla Urszuli, łaskę ślubu dla Joanny i Kamila, za dusze zmarłych: Antoniego i Janiny, Marii i Stanisława, Walentego i Katarzyny, Łucji, Anieli, Anny, Bogumiła, Karola, Wioletty, Łukasza, Jana, Mariusza, Stanisława, Kazimierza, Mariana. Wypraszaj nawrócenie dla Katarzyny, Karoliny, Mai, Aleksandry.
2023-10-04
Renata
Proszę Cię, Maryjo, wypraszaj uzdrowienie skóry twarzy i uniknięcie operacji oraz uzdrowienie z innych chorób, zdrowie duszy i ciała dla całej Rodziny. Wypraszaj dobrą i bezpieczna podróż dla syna.
2023-10-04
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Piotra, Łukasza, Joanny, Urszuli, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel.
2023-10-03
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wszystko co otrzymałam. Błagam Cię, wyproś u Twojego Syna łaskę uzdrowienia dla mojego syna. Błagam daj mu siłę i wytrwałość żeby skończył studia, żeby mógł pracować, założyć rodzinę i mógł normalnie żyć i funkcjonować. Błagam o potrzebne łaski i zdrowie dla mojej córki, o opiekę, żeby miała dla kogo żyć, żeby założyła rodzinę. Proszę o zdrowie i zgodę w rodzinie. Matko Najukochańsza wysłuchaj mojej prośby usłysz wołanie. Jezu Ufam Tobie.
2023-10-02
Anna
Matko Miłosierdzia, dziękuję za łaski wyproszone. Bardzo proszę, wyjednaj u Syna Swego pokój duszy i ciała oraz dobre rozwiązanie po ludzku niemożliwe dla Doroty.
2023-09-27
Otylia
18. Matko Boża Miłosierdzia, proszę w intencji zmarłego Mariusza, oraz o opiekę i potrzebne laski dla Alicji, Ireny z rodziną i Anny.
2023-09-27
Otylia
Pani Ostrobramska, wypraszaj życie wieczne dla o. Wacława, Karola, Filipa , Rafała, ks. Mariana. Łaskę nawrócenia i potrzebne laski dla Katarzyny , Aleny, Michała, Marka, Krystiana. Łaskę ślubu kościelnego dla Anny i Dawida. Opiekę dla Artura, Teresy, br. Władysława, o. Damiana, Kamila, Miłosza, Damiana, Moniki, Anny z rodziną. i uzdrowienie dla Michała.
2023-09-27
Renata
Matko Miłosierdzia, wyproś uzdrowienie duszy i ciała dla mnie. zdrowie dla całej Rodziny i mocną wiarę.
2023-09-27
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Piotra, Łukasza, Joanny, Urszuli, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2023-09-26
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam o wyproszenie zdrowia dla mojego syna, przywrócenie radości i chęci życia. Dopomóż mu żeby odnalazł się na studiach, mógł je skończyć, normalnie żyć i pracować. Najukochańsza Matko, błagam Cię, wyproś dla niego potrzebne łaski, postaw na jego drodze mądrych ludzi żeby miał przyjaciół i znajomych, żeby nie był taki samotny. Maryjo zawierzam pod Twoją matczyną opiekę mojego syna i moją rodzinę, wypraszaj zdrowie i potrzebne łaski dla mojej córki, prowadź ją właściwą drogą, obdarz zdrowiem i dopomóż żeby nie była samotna. Dla moich dzieci proszę, aby znalazły miłość, kochali i byli kochani.
2023-09-24
Mama Ewa
Maryjo, Matko Miłosierdzia, zawierzam Ci syna Huberta, abyś jeśli taka wola Boża pomogła mu zaprzyjaźnić się z kolegami i koleżankami z klasy aby nie był samotny. Wyproś Maryjo, aby został uwolniony i uzdrowiony z zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, z fobii społecznej i szkolnej nieśmiałości, lęków, fobii i depresji. Proszę ratuj go. Proszę Cię Maryjo, aby stał się odważnym otwartym pogodnym wesołym młodzieńcem, aby miał dużo przyjaciół w klasie i szkole. Pomóż, aby do 10 października 2023 znalazł przyjaciół w klasie i szkole i zaczął się dobrze uczyć i z chęcią chodzić do szkoły. Zawierzam siebie, męża, córkę, syna, wnuka, przyszłego zięcia, nasze życie wszystkie sprawy radości i smutki. Matko, proszę wstaw się za nami i pomóż uprosić potrzebne łaski.
2023-09-20
Renata
Maryjo, Matko Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie duszy i ciała oraz o zdrowie i pokój w naszej Rodzinie.
2023-09-20
Justyna
Matko Miłosierdzia, prosimy w intencji uzdrowienia z nowotworu dla Urszuli, o łaskę zdrowia dla całej rodziny, o odnalezienie drogi życia dla Justyny, o nawrócenie, uzdrowienie i uwolnienie dla Elżbiety, Mateusza, za dusze zmarłych: Ryszarda, o błogosławieństwo dla firmy Panu Bogu znanej.
2023-09-19
Córka
O wieczny odpoczynek dla moich rodziców Janiny i Albina
2023-09-19
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, za Twoją miłość i dobroć, błagam wyproś potrzebne łaski dla mojej rodziny, a szczególnie dla moich dzieci zdrowie i potrzebne łaski. Maryjo, nie opuszczaj nas. Jezu, Ty się tym zajmij, Ty wiesz czego nam potrzeba i z czym się zmagamy, błagam o uzdrowienie dla mojego syna. Jezu, ufam Tobie
2023-09-19
Patrycja
Matko Miłosierdzia, proszę o potrzebne łaski i błogosławieństwo oraz opiekę Twoją dla księdza Tytusa.
2023-09-19
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Piotra, Łukasza, Joanny, Urszuli, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2023-09-15
Ewa
Maryjo, Matko Miłosierdzia, zawierzam Ci syna Huberta, abyś jeśli taka wola Boża pomogła mu zaprzyjaźnić się z kolegami i koleżankami z klasy aby nie był samotny. Wyproś Maryjo, aby został uwolniony i uzdrowiony z zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, z fobii społecznej i szkolnej nieśmiałości, lęków, fobii i depresji. Proszę ratuj go. Proszę Cię Maryjo, aby stał się odważnym otwartym pogodnym wesołym młodzieńcem, aby miał dużo przyjaciół w klasie i szkole. Pomóż aby do 10 października 2023 znalazł przyjaciół w klasie i szkole i zaczął się dobrze uczyć i z chęcią chodzić do szkoły. Zawierzam siebie, męża, córkę, syna, wnuka, przyszłego zięcia, nasze życie wszystkie sprawy radości i smutki. Matko, proszę wstaw się za nami i pomóż uprosić potrzebne łaski.
2023-09-15
Renata
Matko Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie skóry policzka i o uzdrowienie z kalectwa. Maryjo, pomóż proszę Cię!
2023-09-13
Łucja
Matko Miłosierdzia, prosimy w intencji Justyny i Waldemara, o miłość miedzy nimi, pomoc w wyregulowaniu wagi dla wiadomych osób, o potrzebne łaski dla Renaty, Piotra, Bogusławy, Stanisława i ich rodzin.
2023-09-13
Otylia
Matko Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie z nowotworu dla Urszuli, o zdrowie jamy ustnej dla Justyny, zdrowie psychiczne dla rodziny Panu Bogu wiadomej, za dusze zmarłych Ryszarda, Krzysztofa, Stanisława, Mariusza, Edwarda, w intencji nawrócenia Elżbiety, Artura, Magdaleny, Roksany. O potrzebne łaski dla Wiesława, Elżbiety i pozostałych pracowników urzędu, w intencji Justyny i Waldemara, Piotra, o błogosławieństwo Boże dla firmy Bogu znanej, o łaskę nabożeństwa do Matki Bożej Bolesnej dla Elżbiety.
2023-09-13
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Piotra, Łukasza, Joanny, Urszuli, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2023-09-13
Mama
Matko Miłosierdzia, dziękuję za wszystko co otrzymałam, błagam o uzdrowienie mojego syna i zdrowie dla mojej córki. Matko Miłosierdzia, wysłuchaj mojego błagania, ulecz mojego syna, nie pozwól mu zginąć. Maryjo, nie opuszczaj nas. Jezu ufam Tobie.
2023-09-12
Renata
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o zdrowie dla syna Maksymiliana, o zmniejszenie bólu dla mamy i o zdrowie, o zdrowie i sili dla męża i o uzdrowienie skóry twarzy i z kalectwa dla mnie. Dziękuje za wszystko, Maryjo.
2023-09-12
Halina
Maryjo, Matko Miłosierdzia, proszę o wieczny odpoczynek dla zmarłego Krzysztofa.
2023-09-06
Otylia
Matko Miłosierdzia, proszę w intencji uzdrowienia i uwolnienia od prokrastynacji i spóźniania się dla Justyny i osób spokrewnionych, o opiekę i potrzebne łaski dla Michała i jego rodziny, łaskę nawrócenia, uwolnienia, uzdrowienia dla Katarzyny, Marcina, Filipa, Anny, Mateusza, Kamila, Filipa, za dusze zmarłego Mateusza.
2023-09-06
Justyna
Matko Miłosierdzia, prosimy o nawrócenie, uzdrowienie, uwolnienie oraz o potrzebne łaski dla Michała, Ireneusza, Artura, Rafała, Grzegorza, Marcina, Roberta i jego zony Anny, Kaliny i Soni, Mai, Agnieszki, Mai, Michała, Doroty, Beaty, Marka i Krystiana, o opiekę i potrzebne łaski dla Rozalii i jej rodziny , doktor Anny, doktor Beaty, o. Damiana, Miłosza, Teresy, Aleny( RUS) , Moniki, o łaskę nawrócenia na wiarę katolicką dla Wiktora i jego rodziny, za dusze zmarłego o. Jacka, Wojciecha i Bartłomieja, ks. Antoniego, o. Bonawentury, Filipa, Michała, Rafała, ks. Piotra, Mariusza, Ryszarda, Karola, Mariana, o uzdrowienie z nowotworu dla Urszuli, zdrowie dla Krystyny, o łaskę ślubu kościelnego dla Anny.
2023-09-05
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, za Twoją miłość i dobroć, błagam wyproś potrzebne łaski dla mojej rodziny, a szczególnie dla moich dzieci zdrowie i potrzebne łaski. Maryjo, nie opuszczaj nas. Jezu, Ty się tym zajmij, Ty wiesz czego nam potrzeba i z czym się zmagamy
2023-09-05
Renata
Maryjo, Matko Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie dla mnie i o zdrowie mojej Rodziny. O pokój duszy mojego ojca Zbigniewa w 21 szą rocznice śmierci.
2023-09-05
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyproś zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Piotra, Łukasza, Joanny, Urszuli, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2023-09-04
Dzieci
Matko Miłosierdzia, dziękujemy za 80 lat życia naszego taty Jana, i prosimy o zdroje łask dla niego.